O nas

Stowarzyszenie Edukacja – Rozwój – Aktywizacja (ERA) działa od 2011 roku w obszarze edukacji i aktywizacji. Współpracuje z władzami lokalnymi i MMSP przy organizacji warsztatów i szkoleń. Współpracuje ze Studenckim Kołem Naukowym GROW Politechniki Krakowskiej, prowadzi warsztaty projektowe w programie ArchiCad (Kraków, 12.12.2014), polsko-francuskie warsztaty studenckie Shape Designing (Kraków 11/01 / 2015-18 / 01 / 2015), warsztaty Architektura drewniana na terenach górskich (Zakopane 16-17.01.2015). W 2015 roku (VIII-XI) w ramach krakowskiego samorządowego konkursu „Inspiracje naukowe” realizowane były dwa projekty: „Inspirująca przestrzeń naukowa” oraz „Zainspiruj się nauką”. Projekty te miały charakter interdyscyplinarny i opierały się na współpracy Stowarzyszenia, młodzieży z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych, studentów i naukowców ze środowiska międzynarodowego w celu popularyzacji badań naukowych.
W listopadzie 2016 roku ERA zrealizowała projekt „Wspólna historia – wspólna przyszłość” w ramach polsko-ukraińskiego projektu młodzieżowego. Drugi polsko-ukraiński projekt miał miejsce w 2017 roku i dotyczył młodych przedsiębiorców.

W 2016 roku prowadziło projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych był realizowany przez NBP (kurs e-learningowy Moodle). ERA to specjaliści z zakresu e-learningu, nauczania na odległość oraz nowych technologii (IoT, AR). Członkowie Stowarzyszenia przygotowują webinaria i screencasty w celach edukacyjnych.
W 2018 roku ERA zorganizowała wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie multimedialną wystawę EKO-TECHNO-ARTMOBILE łączącą przestrzeń Parku Bednarskiego z nowoczesnymi technologiami projekcyjnymi. W ramach tych działań zorganizowane zostaną również warsztaty z dziećmi i młodzieżą, których celem jest uwrażliwienie młodzieży na sztukę i ukazanie jej nowego wymiaru, tak aby mogła kultywować działania artystyczne, które były nieodłącznym elementem wizerunku miasta Krakowa. przez wieki.
Stowarzyszenie było partnerem w projekcie Erasmus plus „ilab Plus nowa metoda edukacji dorosłych” w którym odpowiadało za moduły związane wykorzystywaniem narzędzi IT w edukacji m.in. Uczenie się za pośrednictwem sieci społecznościowych – jest to stosunkowo nowa metoda wykorzystywana do rozrywki i komunikacji, która umożliwia dzielenie się i zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności poprzez sieci społeczne (YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat). Grywalizacja – to popularne podejście do nauki wynikające z rozwoju gier elektronicznych.

Statut

Kontakt

Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywizacja
32-020 Wieliczka ul. Św. Barbary 42/1
Regon 122594605
NIP 683-20795-64
Adres-mail: arturth@wp.pl
Tel. 511 079 873
KRS. 0000399192